Vastgoed / Immobiliën

De landmeter is de persoon bij uitstek om advies en tips te geven betreffende alle elementen van de geplande verkoop:

Samen met U overlopen wij welke werken nog kunnen gebeuren alvorens de woning verkocht kan worden. Anderzijds kan het ook interessant zijn om bepaalde werken juist niet meer uit te voeren.

Samen met U overlopen wij in welke vorm de eigendom optimaal verkocht kan worden. Kan de grond verkaveld worden, of kan een stuk grond worden afgesplitst en verkocht worden aan de buren? Moet de meergezinswoning in zijn geheel verkocht worden of brengt die meer op door deze op te delen?

Samen met U overlopen wij de verschillende verkoopsmogelijkheden, rekening houdende met de gewenste snelheid van verkoop. Verschillende mogelijkheden zijn vb. een openbare verkoop, onderhands met eigen publiciteit, via een makelaar, of is het toch beter om te verhuren?

Samen met U overlopen wij hoe U de beste publiciteit kan voeren, zowel online als in print. De opmaak van een plattegrond van uw woning kan interessant zijn bij de verkoop, maar ook een gedetailleerde fotoreportage van uw eigendom kan meerwaarde bieden.

Tot slot geven wij U graag enkele tips over hoe en wanneer U kandidaatkopers kan ontvangen en hoe U zelf de verkoop goed kan doorstaan.

Vastgoed / Landmeetkunde

Bij de aankoop van een onroerend goed stelt de notaris een akte op en staat hij U bij met raad en daad. Een eigendom kan immers niet onmiddellijk zichtbaar bijkomende lasten en plichten inhouden, zoals erfdienstbaarheden.

 Wij onderzoeken of uw grond belast is met een rooilijn, RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), onteigeningsplan, erfdienstbaarheid, enz...

Is uw grond verkavelbaar? Wij zoeken het voor U uit en maken indien nodig het volledige dossier voor U op.

Bouwt U aan tegen een wachtgevel? Dan is in sommige gevallen een

proces-verbaal van muurovername noodzakelijk. Wij bepalen voor U de waarde van de over te nemen muur.

Zorg dat U bij de aankoop van een woning over een opmetingsplan van een beëdigd landmeter-expert beschikt. Enkel dergelijke plannen geven U zekerheid over de correcte grenzen en oppervlakte. Wanneer het opmetingsplan samen met uw akte wordt geregistreerd, biedt dit U juridische zekerheid.

Wenst U een deel van uw eigendom te verkopen? Wij maken voor U een splitsingsplan op.

Wenst U uw perceel af te palen? De landmeter-expert plaatst palen waar de correcte eigendomsgrens ligt of treft een minnelijke schikking tussen U en uw buur bij grensgeschillen.

 

 

Contacteer ons voor een afspraak 

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om je project te bespreken.