Opmetingsplan

Wanneer de aankoopakte enkel melding maakt van de kadastrale oppervlakte, bestaat er nog geen zekerheid over de exacte oppervlakte en de eigendomsgrenzen. De kadastrale oppervlakte is indicatief en dient enkel als basis voor de berekening van uw grondbelasting. Bijgevolg kunnen bij de inplanting van uw nieuwe woning of bij een verbouwing problemen rijzen met aanpalende eigendommen of met de grens van het openbaar domein.

Het opmetingsplan van een beëdigd landmeter-expert geeft U zekerheid over de correcte grenzen en oppervlakte. Wanneer dit opmetingsplan samen met uw akte wordt geregistreerd, hebt U juridische zekerheid. Het is dus aangewezen een landmeter-expert aan te stellen.

Wij maken voor U een proces-verbaal van opmeting op. Hierin worden ondermeer alle grenzen beschreven, staan de afmetingen van de zijden en de coördinaten van de hoekpunten, de oppervlakte van het perceel, enz...

Afpalen eigendomsgrens

Heeft U nood aan een afpaling van uw domein? Wij plaatsen palen op de correcte eigendomsgrens of treffen een minnelijke schikking tussen U en uw buur bij eventuele grensgeschillen.

Splitsingsplan

Wenst U slechts een deel van uw perceel te verkopen? Wij maken voor U een splitsingsplan op.

Muurovername

Bouwt U aan tegen een wachtgevel? Dan is een muurovername in sommige gevallen noodzakelijk. Wij bepalen voor U de waarde van de over te nemen muur.

Verkaveling

Wenst U uw grond te verkavelen? Wij onderzoeken voor U de mogelijkheden en maken indien gewenst het volledige dossier op.

 

Contacteer ons voor een afspraak 

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om je project te bespreken.