Plaatsbeschrijving bij verhuur

Deze plaatsbeschrijving dient om aan het einde van een huurovereenkomst de toestand waarin het goed door de huurder werd achtergelaten te vergelijken met de toestand van datzelfde goed op het ogenblik dat hij het pand betrokken had. Zij verschaft aan de verhuurder  de mogelijkheid om al dan niet aan de huurder een schadevergoeding te eisen voor de veroorzaakte huurschade. Omwille van dit doel moet dergelijke plaatsbeschrijving nauwkeurig en gedetailleerd zijn opgesteld met een volledige beschrijving van het verhuurde goed.

 1. Plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst:

De landmeter-expert stelt een plaatsbeschrijving op die een nauwkeurige, gedetailleerde beschrijving omvat van het goed, net vóór intrede van de huurder. Idealiter wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt wanneer het pand volledig leeg staat, zodat alle gebreken zichtbaar zijn. De wet bepaalt dat de kosten van deze plaatsbeschrijving door beide partijen gedragen worden (50/50).

 2. De complementaire plaatsbeschrijving:

Een complementaire plaatsbeschrijving kan worden opgemaakt wanneer tijdens de duur van de huurovereenkomst aan het pand veranderings- en/of verbouwingswerken uitgevoerd worden. Deze plaatsbeschrijving is een addendum die bij de initieel opgemaakte plaatsbeschrijving wordt gevoegd.

 3. Plaatsbeschrijving na afloop van de huurovereenkomst:

Na afloop van de huurovereenkomst wordt de toestand van het pand nagezien ten opzichte van de toestand beschreven in de vorige plaatsbeschrijving. De wijzigingen die zijn opgetreden, worden geacteerd in het proces-verbaal van schouwing na afloop van de huurovereenkomst. De landmeter-expert wordt opnieuw aangesteld door beide partijen, en het nazicht gebeurt bij voorkeur op de laatste huurdag wanneer het pand volledig leeg staat.

 4. Het proces-verbaal met vermelding en evaluatie van de huurschade:

Dit proces-verbaal omvat de beschrijving van de vastgestelde schade na afloop van de huurovereenkomst, die niet bestond bij aanvang van de huurovereenkomst. De evaluatie bestaat uit de begroting van een compenserende vergoeding voor deze opgetreden schade en verval, en eventueel in de bepaling van het huurverlies gedurende de periode van herstelling.

Plaatsbeschrijving bij werken

Dergelijke plaatsbeschrijving wordt vastgesteld vóór aanvang van de werken. Het is wenselijk om voor aanvang van bouw- of verbouwingswerken een plaatsbeschrijving te laten opmaken van de aanpalende gebouwen en constructies. Bedoeling van deze plaatsbeschrijving is om de algemene staat van het gebouw te onderzoeken, alsook fouten en gebreken ervan te ontdekken. Hierdoor kan iedere partij haar rechten laten gelden in geval van conflict naar aanleiding van eventuele beschadigingen aan bestaande gebouwen ten gevolge van bouw- of verbouwingswerken aan aanpalende gebouwen.

Het initiatief en de beslissing om een beschrijvende staat op te maken, behoort aan de bouwheer en aan de aannemer.

 

Contacteer ons voor een afspraak 

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om je project te bespreken.