Schatting bij aankoop/verkoop

Wilt u uw woning verkopen en vraagt u zich wel eens af hoeveel uw huis waard is? Of wenst u bij de aankoop een huis laten schatten?

Bij de aan- of verkoop van een eigendom is een onafhankelijke en neutrale schatting belangrijk, aangezien men daardoor zekerheid krijgt van de actuele marktwaarde van het onroerend goed. Als onafhankelijk, beëdigd expert-schatter brengen wij een bezoek waarbij we de toestand van het goed bekijken, opmetingen doen, informatie inwinnen en foto's nemen. Hierna wordt een gedetailleerd schattingsverslag opgemaakt met vermelding van de actuele waarde van het onroerend goed. 

Waardebepaling voor financiële instellingen

Financiële instellingen doen vaak beroep op schatters om de waarde te bepalen van eigendommen met het oog op het toestaan van een lening. Dit kan onder meer een hypothecaire lening zijn, een kaskrediet, een gewone persoonlijke lening of een woonkrediet waarvoor een onroerend goed in bankwaarborg wordt genomen.

Overige schattingen

- Voorafgaande schattingen bij aangifte successie

- Inbreng in vennootschappen

- Fiscale herschattingen

- Onteigeningen door een overheid

- ...

Contacteer ons voor een afspraak 

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om je project te bespreken.